• español   • català
Movilia  
sep sep sep sep sep sep sep sep

serveis amb valor afegit

user section

icon

Opcions de tramitació de missatges:

SMS Individual

Opció que li permet enviar un missatge sms a un destinatari independentment del país de destí.

SMS a Grups del mateix o diferent país

Opció que li permet enviar un mateix missatge sms a un grup de destinataris d'un a diferents països.

SMS a Grups amb un simple retalla i enganxa

Opció que li permet enviar el mateix missatge a diferents destinataris del mateix país, introduint els destinataris amb un simple retalla i enganxa.

SMS des de l'Agenda de Contactes

Des de la seva agenda de contactes podrà seleccionar d'una forma senzilla els destinataris als quals vulgui enviar un missatge sms.

SMS a Grups de Contactes

Opció que li permet seleccionar qualsevol grup de contactes dels que disposi, per a d'aquesta forma enviar als contactes registrats el missatge sms que es defineixi.

SMS des d'Arxiu

Podrà enviar missatges sms simplement carregant un arxiu (format CSV separat per comes) amb els diferents destinataris. Disposa de dues opcions, una en la qual en l'arxiu indica només els números de mòbil dels destinataris per a enviar a tots el mateix missatge, i l'altra opció en l'arxiu indicarà tant els mòbils com el missatge concret a cada destinatari.

SMS Automatitzat (M2M)

Sense intervenció manual, una vegada parametritzi la seva solució aquesta es comunicarà amb Movilia per tramitar els missatges i controlar els lliuraments de manera totalment automatitzada entre servidors.

SMS des de E-mail

Enviï missatges a qualsevol país del món des del seu compte de correu electrònic, configurant els comptes habilitats des de la plataforma o sol·liciti la parametrització avançada personalitzada.
pix
Usuari:
Contrasenya:
 
arrow  Recordar contrasenya
arrow  Registri's ara
user border
price
coverage
partners
contact
...
...
...
...
...
secure
Opcions de tramitació de missatges:
Parametrització dels missatges:
Serveis addicionals:
USA/America: +1 415 376 4295  -  UK/Europe: +44 (0)113 868 03 08  -  Spain: +34 931 124 200
Onhoff
10 years