• español   • català
Movilia  
sep sep sep sep sep sep sep sep

serveis amb valor afegit

user section

icon

Serveis addicionals:

Agenda de Contactes

Completa agenda de contactes, en la qual podrà introduir els seus contactes individualment o mitjançant la importació a través d'un arxiu. Una vegada registrats els seus contactes, podrà posteriorment enviar-los directament missatges sms, sense haver d'anar introduint de nou els números de mòbil.

Gestió de Grups de Contactes

A partir dels contactes que tingui registrats, podrà organitzar-los en grups de contactes, per a permetre realitzar enviaments de sms a un grup o grups de contactes.

Gestió de Missatges Predefinits

Gestioni els textos dels missatges que envia amb més assiduïtat, per a ja tenir-los registrats i poder seleccionar-los a l'hora de realitzar una tramitació de sms, d'aquesta manera no haurà d'anar escrivint cada vegada el missatge.

Control de qualitat de mòbils

Si té una base de dades de mòbils i desitja controlar la qualitat de les dades, podem oferir-li un servei de valor afegit independent i automatitzat bàsic a través de la plataforma i altre avançat i integrat de manera gestionada.
En tot cas el sistema li informarà si els nombres de mòbil són vàlids i si estan actualment actius. Addicionalment podrà conèixer i/o validar el seu actual operador responsable.
 • Servei autònom:
  Registri's i accedeixi al sistema per a validar un o diversos mòbils en 3 senzills passos.
 • Servei gestionat:
  Consulti a un assessor especialitzat que a més de comprovar les dades dels mòbils, li podrà ajudar a realitzar un control de qualitat integral de certes dades i canals de comunicació en la seva base de dades.
  Recordi que tant la llei com el reglament de la Llei de Protecció de Dades li obliguen a establir una política concreta quant a control de la qualitat de les dades personals de les seves bases de dades.

Gestió de Subcomptes y Múltiples usuaris

Múltiples usuaris i polítiques de comunicació concretes.
Movilia és molt conscient de la privacitat de les comunicacions i ha estudiat les noves regulacions específiques i les últimes sentències relacionades amb aquest tema.
El sistema de subcomptes combinades de Movilia li permet:
 • Gestionar de manera diferenciada l'accés a l'històric d'enviaments i al control de tràfic en funció dels usos i finalitats prèviament definides.
 • Definir la política de recàrregues o traspassos de manera controlada.
 • Activar múltiples combinacions d'ús de l'agenda en funció de les seves necessitats.
 • Movilia li permet a més de tramitar missatges SMS, gestionar les comunicacions amb criteris empresarials i organitzatius concrets i integrar la seva política de confidencialitat amb processos lògics que la reforcin i concretin facilitant un ús racional i segur dels canals de comunicació separant la informació professional de la privada respectant així la privacitat dels seus usuaris i col·laboradors en les seves comunicacions personals, però podent integrar la informació professional sense por a un possible accés indegut.

Posibilitat d'emmagatzematge de missatges

El sistema per defecte no emmagatzema els continguts dels missatges. En el cas que vostè vulgui que el nostre sistema guardi els continguts dels missatges enviats ho podrà activar en el seu panell de configuració.

Alerta de saldo

Perquè no es trobi que el seu compte s'ha quedat sense saldo, oferim la possibilitat que indiqui la quantitat de punts en la qual desitja que li avisem.

Informació de gestió intel·ligent

Possibilitat d'explotació del canal SMS amb informació de gestió intel·ligent
Movilia no només proporciona informació de gestió, però li permet explotar el canal d'una manera intel·ligent.
Li facilitem informació de gestió que permet als directius i a l'administració de la seva organització integrar el canal en el seu model de negoci i poder gestionar saldos de punts, liquidar periòdicament missatges tramitats i controlar múltiples usuaris amb autonomia de tramitació.
Consulti a un especialista i sol·liciti informació sobre explotació conjunta o associada del canal a través de la plataforma.
pix
Usuari:
Contrasenya:
 
arrow  Recordar contrasenya
arrow  Registri's ara
user border
price
coverage
partners
contact
...
...
...
...
...
secure
Opcions de tramitació de missatges:
Parametrització dels missatges:
Serveis addicionals:
USA/America: +1 415 376 4295  -  UK/Europe: +44 (0)113 868 03 08  -  Spain: +34 931 124 200
Onhoff
10 years