• español   • català
Movilia  
sep sep sep sep sep sep sep sep

qualitat de servei

user section

Rutes segures

Movilia té acords d'interconnexió per diferents rutes totes elles dintre de l'Espai Econòmic Europeu i regulades el que li garanteix que les comunicacions no requereixen autorització prèvia, ni signifiquen una transferència internacional de dades ni que les dades de tràfic dels clients corrin amb els riscos inherents a una possible cessió o ús indegut.

Movilia no utilitza rutes econòmiques ja que pretén donar serveis de qualitat on la tramitació i el control d'estats d'enviament i de lliurament siguin prioritaris i més importants per al client que el preu unitari final de cada missatge.


Tecnologia puntera

Tota la plataforma de Movilia està íntegrament desenvolupada amb tecnologia pròpia, el que ens permet adaptar-nos als nostres clients amb rapidesa i sense dependència de tercers.

Els nostres sistemes tenen capacitat de gestió de grans volums de missatges, i assegura un rendiment òptim en tots els enviaments realitzats, independentment del canal utilitzat per a tal efecte.

La plataforma de Movilia compleix les més altes exigències quant a disponibilitat 24x7 i garanties d'accés i funcionament, que li assegura una disponibilitat tècnica i humana total en la prestació de tots els nostres serveis.

Tots els nostres esforços van dirigits a oferir a tots els nostres clients les següents la major qualitat i per això els datacenters que vam seleccionar compleixen amb les següents exigències:
Màxima disposició de serveis personalitzats en el mateix edifici on s'allotgen els servidors.
Datacenter amb doble provisió d'alimentació elèctrica que la garanteix en els nostres equips.
Comprovacions i manteniment de xarxa per a una disponibilitat constant de conectividad.
Protocols de gestió de resolució d'incidències.

Per a poder oferir nivells propers al 99,99% de disponibilitat de servei, disposem d'elements redundants, que ens permeten solucionar imprevists minimitzant d'aquesta forma els efectes derivats de problemes en components crítics.

El nostre compromís amb els clients es materialitza amb una política dinàmica de escalabilidad, tant en les infraestructures de xarxa, com en els cabals d'accés a Internet i de tramitació, el que garanteix que el client obtindrà la màxima qualitat i velocitat de transmissió fins a les operadores de xarxa.

Un sistema de filtrat de paquets (ACL), Firewalls Cisco PIX, sistemes de detecció d'intrusos, polítiques de seguretat restrictives i un equip tècnic fix i permanent especialitzat en seguretat informàtica, minimitzen els riscos que tercers puguin comprometre la seguretat de la plataforma.
pix
Usuari:
Contrasenya:
 
arrow  Recordar contrasenya
arrow  Registri's ara
user border
price
coverage
partners
contact
...
...
...
...
...
secure
Opcions de tramitació de missatges:
Parametrització dels missatges:
Serveis addicionals:
USA/America: +1 415 376 4295  -  UK/Europe: +44 (0)113 868 03 08  -  Spain: +34 931 124 200
Onhoff
10 years